Τηλεφωνικές παραγγελίες στο 210-6657343

Προγράμματα - Τεχνικά Βιβλία

Μέθοδοι για την επί τόπου αποτίμηση των χαρακτηρ/κών των υλικών

Μέθοδοι για την επί τόπου αποτίμηση των χαρακτηρ/κών των υλικών

Το κείμενο του βιβλίου αποτελεί την τελική έκθεση της Ομάδας Εργασίας η οποία είχε ως θέμα «Πρακτικά - διδακτικά εγχειρίδια. Μέθοδοι για την επιτόπου αποτίμηση των χαρακτηριστικών των υλικών». Το έργο είχε ανατεθεί στην Ομάδα Εργασίας στο πλαίσιο της Επιτ

Τιμή προ ΦΠΑ : 2,42 €
Τιμή με ΦΠΑ : 3,00 €
Τοπογραφικές Εφαρμογές

Τοπογραφικές Εφαρμογές

Τοπογραφικές Εφαρμογές. Η Τοπογραφία είναι ο επιστημονικός χώρος μέσω του οποίου κατόρθωσε να επιτύχει ο άνθρωπος την απεικόνιση τμημάτων της γήινης επιφάνειας στο επίπεδο. Ενδιάμεσο και απαραίτητο στάδιο είναι τα όργανα και οι μέθοδοι που χρησιμοποιούντ

Τιμή προ ΦΠΑ : 19,00 €
Τιμή με ΦΠΑ : 23,56 €
Τεχνολογία Δομικών Υλικών

Τεχνολογία Δομικών Υλικών

Η βάση των νέων και/ή υπό ανακαίνιση κατασκευών είναι τα δομήσιμα υλικά τα οποία καθορίζουν την αντοχή, αισθητική, ασφάλεια και άνεση των κτιρίων. Στην επιθεώρηση του σκυροδέματος η εφαρμογή μη-καταστροφικών μεθόδων είναι σχετικά νέα.

Τιμή προ ΦΠΑ : 20,00 €
Τιμή με ΦΠΑ : 24,80 €
Από τη Χάραξη ως την Κατασκευή των Οδών

Από τη Χάραξη ως την Κατασκευή των Οδών

Από τη Χάραξη ως την Κατασκευή των Οδών Το βιβλίο αυτό απευθύνεται κατά κύριο λόγο στους φοιτητές / σπουδαστές των Τμημάτων Πολιτικών Μηχανικών και Αγρονόμων & Τοπογράφων Μηχανικών. Προτάσσεται δε η θεωρία με τρόπο συνοπτικό, αλλά πλήρη, για την καλύτερη

Τιμή προ ΦΠΑ : 20,00 €
Τιμή με ΦΠΑ : 24,80 €